Misja Gracza

 

Rekrutacja Szkolenie Kariera
Stopnie wojskowe Znaki SS

 

Rekrutacja

Jeżeli zainteresowała Cię tematyka C:S i chciałbyś wcielić się w żołnierza - członka elitarnej, wojskowej jednostki specjalnej, musisz przejść przez proces Rekrutacji. W poniższym rozdziale poznasz ogólne zasadach rozgrywki, zasady tworzenia postaci, a także sposoby prowadzenia twojej postaci. Postać w C:S, jest żołnierzem. Grę rozpoczynasz postacią, która przeszła już wojskowe przeszkolenie i jako członek oddziału komandosów zostajesz wysłany na swą pierwsza misję. W C:S, najczęściej gra się drużyną i dlatego twój żołnierz nie powinien być herosem w stylu Rambo, lecz znakomicie przygotowanym do działania w zespole – jednym z jego członków. Podczas procesu tworzenie postaci, zdecydujesz jaką chcesz pełnić w tym oddziale funkcję. Czy chcesz być snajperem osłaniającym akcję z dystansu, czy specem od ładunków wybuchowych, czy idącym na pierwszy ogień komandosem - zwiadowcą. Wybór funkcji, jest pierwszym z wyborów jakich dokonujesz. Kiedy już się zdecydujesz, powinieneś ustalić wartości atrybutów (zwanych cechami), oraz wybrać odpowiednie dla twojej funkcji umiejętności. Pamiętaj, że wasz oddział będzie naprawdę skuteczny, dopiero wtedy, gdy jego członkowie będą mogli zapewnić sobie wzajemne wsparcie. Powinien znajdować się w niej medyk, saper, czy snajper. Wasze umiejętności powinny się nawzajem uzupełniać. Gdy dokonasz już wyboru UM i Zdolności nadających twojej postaci szczególnych wyróżniających ją cech, możesz zabrać się za skompletowanie sprzętu i wyposażenia.

Szkolenie

Gdy twoja postać zostanie już stworzona, i gdy staniesz się członkiem drużyny, konieczną sprawą stanie się wytypowanie dowódcy. Na początku gry, zaleca się, aby wyboru tego dokonał Koordynator i zdecydował się na którąś z postaci graczy, albo (co jest zalecane we wczesnej fazie zabawy), aby wybrał kogoś z Postaci Niezależnych. Jako żołnierz powinieneś pamiętać, iż dowódca jako osoba koordynująca wasze działania na terenach wroga, musi liczyć na wasze zaufanie i bezwzględne posłuszeństwo. Do jego obowiązków, należy min. wymierzenie natychmiastowej kary (najczęściej chodzi tutaj o eliminacje), żołnierzowi, który zagraża wykonaniu zadania, lub odmawia wykonania rozkazu. Uczestnicząc w specjalnych misjach, musisz pamiętać, że nie może być mowy (w czasie ich trwania) o żadnych dyskusjach i próbach podważania autorytetu dowódcy oddziału. Ewentualne skargi i wnioski, mogą być rozpatrywane dopiero po zakończeniu misji i muszą być przedłożone w postaci oficjalnej skargi, przełożonemu waszego dowódcy.


Jako członek oddziału, jesteś częścią znakomicie pracującego mechanizmu, którego praca zależy równoważnie od pracy wszystkich jego elementów. Jeżeli nie osłonisz kolegi wchodzącego do nieznanego budynku, może on zginąć. Jeżeli on nie osłoni ciebie, najprawdopodobniej ty przypłacisz to życiem. Często stawać będziecie naprzeciwko wrogich żołnierzy, którzy bez skrupułów będą się starali was wyeliminować, lub pojmać. W związku z tym, wasze wzajemne zaufanie i wiara w posiadane przez was umiejętności jest podstawą do skutecznego i pozbawionego zbędnego ryzyka, działania. Inną równie ważną rzeczą dotyczącą już samej istoty gry, jest posłuszeństwo wobec Koordynatora prowadzącego grę. Do jego obowiązków należy min. zapewnienie odpowiedniej do zabawy atmosfery, tzn. takiej która pozbawiona jest międzyludzkich waśni i niepotrzebnych sporów. Powinieneś skoncentrować się na tym, aby jak najlepiej odegrać własną postać, zapominając o osobistych urazach do koleżanki, lub kolegi z którymi grasz. Staraj się dobrze bawić i nie psuć zabawy innym. Wszelkie przejawy przenikania waszych utarczek do świata gry, są objawem braku profesjonalizmu i mogą zniszczyć najlepszy scenariusz.


Kiedy wasz Koordynator zapozna was z zasadami rozgrywki, opowie o testach, zasadach rozstrzygania walki itp., powinieneś przyjąć do wiadomości także to, iż jako osoba prowadząca rozgrywkę wydaje on decyzję ostateczne i niepodważalne. Jako sędzia powinien być sprawiedliwy oraz rozsądny i nie powinien dopuszczać do sytuacji podważających jego arbitralność. Jeżeli zajdzie sytuacja, w której poczujesz że Koordynator postąpił niesprawiedliwie lub nieprofesjonalnie, powiedz mu o tym po sesji. W czasie gry, dyskusje dotyczące prowadzenia gry, nie mogą mieć miejsca.


Jako gracz prowadzący swego żołnierza, jesteś zobowiązania do przestrzegania kilku ważnych zasad. Po pierwsze - “pierwszo - osobowość”. Wcielasz się w swoją postać i już jako żołnierz, powinieneś zwracać się do innych postaci w pierwszej osobie. Nie mów -“To ja mu mówię, żeby do mnie podszedł", tylko powiedz -“Ej, chodź tutaj." Podobnie zwracaj się do postaci odgrywanych przez Koordynatora, czyli do tzw. Postaci niezależnych. Staraj się mówić przekonywująco z tonem i mimiką pasującymi do sytuacji. Spróbuj odegrać swoją postać nie tylko poprzez słowa, ale także poprzez grę ciałem. Nie chodzi tutaj o wdawanie się w bójki z Koordynatorem, odgrywającym walczącego z tobą na pięści wrogiego żołnierza, a o gesty i ruchy mogące uwiarygodnić twoją postać. Pokazuj jak przeładowujesz broń, obcieraj spocone czoło, udawaj że jesz. Ta namiastka gry aktorskiej, może sprawić i tobie i innym uczestnikom gry wiele frajdy, a także przyczyni się do polepszenia jej jakości. Jeżeli będziecie grali wspólnie i bez zbędnego wstydu, możecie stworzyć niezapomniane przedstawienia.


Inna sprawą dotyczącą jednocześnie waszej komunikacji i aktorskiej gry, jest używanie języka znaków i sygnałów, znanych żołnierzom z twojego oddziału. Zapewne nieraz widziałeś, jak za pomocą gestów komandosi wydają sobie polecenia i rozkazy. Zaciśnięta uniesiona pięść - oznacza Stop, jeden palec - oznacza pierwszego członka oddziału. W dalszej części podręcznika przedstawimy przykładowy zestaw znaków, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyście sami we własnym gronie ustanowili kilka najważniejszych gestów (uwaga, osłaniaj mnie, wchodź pierwszy, na ziemię, itd.). Jeżeli będziecie ich używali w czasie gry, będzie to kolejny krok ku temu, abyście razem stworzyli niezapomniane przedstawienie.

Kariera

Twoja postać w czasie kolejnych sesji zdobywać będzie tzw. Punkty Chwały, które pozwolą jej się rozwijać. Za każdą zaliczona misję otrzymasz od Koordynatora, pewna ich ilość, za która będziesz mógł podnieść poziom swych UM, lub wykupić nowe. Ilość przyznanych PCH, zależy od jakości twojej gry i udziału twojej postaci w osiągnięciu celu misji. Dodatkowo możesz być nagradzany za bohaterstwo i szczególne zasługi. Korzystając z możliwości rozwoju, twoja postać będzie się stawać coraz “mocniejsza" i oczywiście wspinać się będzie, po kolejnych szczeblach wojskowej kariery. Jeżeli twoja służba przebiegać będzie bez zarzutu, możesz liczyć na odznaczenia, medale i awanse. Grę rozpoczynasz w randze szeregowca, ale już po kilku zaliczonych misjach, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś zdobył szarżę sierżanta. Być może w którymś momencie, po kilku, lub kilkunastu sesjach, zaliczając kolejne awanse, zostaniesz wytypowany na dowódcę oddziału. Będziesz mógł się wtedy sprawdzić w nowej roli i pozyskać kolejne punkty chwały. Oczywiście oprócz awansów, musisz liczyć się z możliwością degradacji i straty pozycji w wojskowej hierarchii. Mimo wszystko głowa do góry żołnierzu! Ku chwale... i powodzenia.

Stopnie Wojskowe

W Codename:Soldier stopnie odgrywają rolę poziomów doświadczenia. W miarę jak postacie graczy zdobywać będą kolejne punkty chwały, zmieniać się będą ich stopnie. Na karcie postaci pod rysunkiem żołnierza, znajdziesz miejsce na wrysowanie stopnia. W C:S przyjęliśmy oznaczenia graficzne amerykańskiej armii.

  Private, PVT, E-1 Private, PVT, E-2
Private First Class, PFC, E-3 Specialist, SPC, E-4
Corporal, CPL, E-4 Sergeant, SSG, E-6
Staff Sergeant, SSG, E-6 Sergeant First Class, SFC, E-7
Master Sergeant, MSG, E-8 First Sergeant, 1SG, E-8
Sergeant Major, SGM, E-9 Command Sergeant Major, CSM, E-9
Sergeant Major of the Army, SMA Warrant Officer One, WO1
Chief Warrant Officer Two, CW2 Chief Warrant Officer Three, CW3
Chief Warrant Officer Four, CW4 Chief Warrant Officer Five, CW5
Second Lieutenant First Lieutenant
Capitain Major
Lieutenant Colonel Colonel
Brigadier General Major General
Lieutenant General General
General (Five Star)    

 

Znaki

 

Szyk - Kolumna

sz_lin.jpg (5949 bytes)w7m.jpg (10123 bytes)

Kolumna widziana od przodu ma najmniejszą powierzchnię. Żołnierze poruszają się jeden za drugim. Kolumnę otwiera dowódca. Przydatna do poruszania się w terenach zaminowanych i pełnych pułapek. Najpowszechniejszy szyk używany na patrolach.

Szyk - Linia (Tyraliera)

sz_linia.jpg (5454 bytes)w6m.jpg (9253 bytes)

Linia widziana z przodu to duży i dobrze widoczny "cel". Ma jednak tą zaletę, że obszar "frontalnego widzenia drużyny" jest większy i baczniej obserwowany. Używany do przeszukiwania terenu i ataków frontalnych.

Szyk - Diament

sz_dia.jpg (5848 bytes)w5m.jpg (10351 bytes)

Diament jest szykiem gęstym. Wszyscy członkowie oddziału maja ze sobą dobry kontakt. Jest to modyfikacja Skrzydła. Żołnierz zamykający oddział, przemieścił się z prawego skrzydła na centralną oś oddziału. Szyk jest podatny na ataki zwłaszcza granatami i inną bronią odłamkową.

Szyk - Vee Wedge (Skrzydło)

sz_vg.jpg (5460 bytes)w4m.jpg (10293 bytes)

Skrzydło posiada kilka istotnych zalet. Po pierwsze oddział jest dobrze kryty własnym ogniem. (Trzech jego członków zawsze znajduje się w polu widzenia żołnierza zamykającego pochód). W związku z tym, oddział jest też mniej podatny na próby tylnego ataku.

Ogień Osłonowy

w8m.jpg (9271 bytes)

Rozkaz strzelania przy pierwszym kontakcie wzrokowym z wrogiem. Żołnierz powinien strzelać natychmiast po dostrzeżeniu przeciwnika.

Wolny Ogień

w2m.jpg (9454 bytes)

Rozkaz strzelania ogniem "wolnym". Żołnierz indywidualnie podejmuje się oceny sytuacji i strzela jeżeli uzna to za konieczne.

Ogień Precyzyjny

w10m.jpg (8106 bytes)

Rozkaz strzelania tylko do wyznaczonego wcześniej celu. Żołnierze powstrzymują się od strzelania do wroga, jeżeli nie jest on określony jako "cel".

Wstrzymać Ogień

w1m.jpg (8668 bytes)

Rozkaz bezwarunkowego wstrzymania ognia. Żołnierz powinien powstrzymać się od strzelania aż do otrzymania któregoś z powyższych rozkazów.

Uwaga Pułapka

w9m.jpg (8231 bytes)

Ostrzeżenie sygnalizowane w momencie kiedy zwiadowca (lub inny członek oddziału) zauważy pułapkę. Pod tym pojęcie mieszczą się wykryte zasadzki, ustawione na trasie miny, "wietnamskie" pułapki (granat z nitką przywiązaną do zawleczki itp.) i inne.

Uwaga Wróg

w3m.jpg (9107 bytes)

Ostrzeżenie sygnalizowane w momencie kiedy zwiadowca (lub inny członek oddziału) zauważy wroga. Oznacza natychmiastowe przejście w stan "podwyższonej ostrożności".

<<< Misja Koordynatora | Broń >>>